ทำเนียบศิลปิน

ศราวุธ ดวงจําปา

Saravudth Duangjumpa

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ศราวุธ ดวงจำปา Saravudth Duangjumpa
การศึกษา
 • ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประติมากรรม บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
 • 1985รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31 กรุงเทพฯ
 • 1976รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020กรองชีวิต
 • 2020Life rice
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.6
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.2
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.5
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.1
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.4
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.7
 • 2020Sun Power
 • 2020สาธุ สาธุ สาธุ No.3
 • 2019แหลมสิงห์
 • 2019มอสโค
 • 2019ประติมา - กวี 2562
 • 1999แสงสะท้อน
 • 1996เสาหลักแห่งคุณธรรม
 • รูปทรงและสีหมายเลข 3