ทำเนียบศิลปิน

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

Supachai Areerungruang

สาขา
ทัศนศิลป์
เบอร์โทรศัพท์081-6193228
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: supachai joe areerungraung
การศึกษา
  • 2556ศป.ด. ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545ศศ.ม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548ศษ.บ จิตรกรรมไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • ปวส.2 จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020โรค COVID-19 นำความเท่าเทียมมาสู่มนุษยชาติ