ทำเนียบศิลปิน

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

Somsak Raksuwan

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Somsak Raksuwan
การศึกษา
  • 2525ปวช. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช
  • 2530ศบ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
  • Reflect - GraceFulness No.1
  • Focus No.2