ทำเนียบศิลปิน

สล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก

Salahwarin Jaijuntuck

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
14/2 หมู่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
ที่อยู่ปัจจุบัน
SO-AR Art Studio 5/420 หมู่11 พงษ์ศิริชัย2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์081-4435573
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Salahwarin Jang, Page:Salahwarin Jaijuntuck
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Ele Ail Alive 2020
  • 2020ผลงานชุด SOAR NOAH
  • 2020Owl Noah
  • 2019ผลงานชุด NIMBY
  • 2018Adventure Airline