ทำเนียบศิลปิน

สัมฤทธิ์ เพชรคง

Sumrith Petkong

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
128 หมู่ 9 นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210
ที่อยู่ปัจจุบัน
ศูนย์ศิลปะวิถี 3/1 หมู่ 5 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์086-4769085
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Sumrith Petkong, ศูนย์ศิลปะวิถี
การศึกษา
  • ปริญญาโทศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ได้รับรางวัลคนดี ศรีตรัง
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง (Seeds of hope)