ทำเนียบศิลปิน

สิทธิกร เทพสุวรรณ

sittikorn Tapsuwan

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
4/74 หมู่ 1 ถนนเจริญประดิษฐ์ รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์085-8975117
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: นายสิทธิกร เทพสุวรรณ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020พื้นที่ส่วนตัว