ทำเนียบศิลปิน

สิทธิโชค วิเชียร

sittichoke Wichian

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: sittichoke Wichian
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลดีเด่น นิทรรศการงานศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 18
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทย แนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
  • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020สายลมในห้วงวิกฤต-โควิด
  • ว่าวกับความผูกพัน หมายเลข 2