ทำเนียบศิลปิน

สุภาภรณ์ จุลกะ

Supaporn Chulaka

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: supaporn chulaka
การศึกษา
  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • วิทยาลัยนาฏศิลป
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015รางวัล ดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 17 2015
  • 201510 ผลงานสุดท้าย รอบตัดสินรางวัล UOB Painting of the year 2015 ประเภทศิลปินมืออาชีพ
  • 2014Young Thai Artist Award 2014.
  • 2013รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 รายการต้นศิลปะปี3 สถานีTHAI PBS THAILAND 2013
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Covid-19 Flower