ทำเนียบศิลปิน

เสนีย์ แช่มเดช

Seni Chaemdet

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Seni Chaemdet
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2005ได้รับทุนการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Social Distancing covid-19 2020
  • 2010 สายธารชีวิต น้ำที่ใสสะอาด ไม่เคยปฏิเสธโคลนตม
  • 2004Nature of life No.02
  • 2003Moment of truth in nature 001