ทำเนียบศิลปิน

องอาจ โล่ห์อมรปักษิณ

Ong-arj Loeamornpagsin

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Ong-arj Loeamornpagsin
การศึกษา
  • 2545ศบ. จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020มนุษย์โควิด
  • ที่นี่ประเทศไทย
  • รึว่าเทวดามาโปรด