คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทดลองประกวด

กรอกข้อมูล

Click or drag a file to this area to upload.
รูปภาพของคุณ *
//

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภาพตามที่ระบุไว้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ส่งภาพถ่ายเข้าอีเมลล์ [email protected] ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ความละเอียดของภาพไม่น้อย 300 dpi ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในวันที่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ภาพที่ส่งเข้ามาประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามคัดลอก หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิคใดๆ ลงบนภาพ โดยมีรายละเอียดการถ่ายภาพดังต่อไปนี้

logo

ขอบคุณที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

logo