คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่  

25/04/67

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๗ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์(ทัศน์ศิลป์) ข้าราชการ

คณะนักแสดง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การประกวดในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๖ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ให้วัฒนธรรมมีความร่วมสมัย ยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดงให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย

ปีนี้มีคณะนักแสดงที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ภาคละ ๕ คณะ รวมทั้งสิ้น ๒๐ คณะ และมีกำหนดการจัดประกวด ดังนี้ ภาคเหนือ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ Convention Hall เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ Convention Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Convention Hall เซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Convention Hall เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ชนะการประกวดแต่ละภาคจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ภาคละ ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ