คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนำเวียนเทียน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเยี่ยมชมบูธการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนคุณธรรมในกรุงเทพฯ เช่น การสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู น้ำสมุนไพร จากโรงเรียนวัดสุทัศน์ มะม่วงน้ำปลาหวาน จากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ผัดไทย ผัดหมี่ลุงแดง ส้มตำโคราช จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขนมจีนน้ำเงี้ยว จากวัดประยุรวงศาวาส เป็นต้น

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ยึดมั่นรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชา

แชร์