คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๗๔ ปี

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด และนายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๗๔ ปี โดยมี นางเสริมกิจ ชัยมงคล รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กําลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมการศาสนา

นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (พระราม ๘) ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

แชร์