คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ครบรอบ ๒๔ ปี

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ครบรอบ ๒๔ ปี โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

แชร์