คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” สุดอลังการ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๕๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติและประชาชน เข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะได้รับชมการรำโนราถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ชมการแสดงชุด “สืบศิลป์ทักษิณา เทิดจักรา พระวชิรเกล้า” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) และคณะนักแสดงและนักดนตรีภาคใต้ สุดอลังการ และทำพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ จากนั้นเดินเยี่ยมชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ วันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับกิจกรรมการแสดงยังมีอีกมากมาย อาทิ การแสดงโขน โนรา หนังตะลุง หนังตะลุงคน การแสดงลีลาศร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด การแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ชุด “วิถีลุ่มน้ำสงขลา” โดยอาจารย์ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) และคณะนักแสดงและนักดนตรีภาคใต้ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง เสวนาวิชาการโนรา-หนังตะลุง เสวนา “การส่งเสริมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก” นิทรรศการมีชีวิต โนราและวิถีชีวิตชุมชนสงขลาในอดีต นิทรรศการสถานภาพโนรา : มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นิทรรศการกิจกรรมวาดเส้น ชุด “เรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสาบสงขลา” นิทรรศการ Songkhla City of Gastronomy การอบรมร้องกลอนโนราขั้นพื้นฐาน นวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมชมสวนนก เทศบาลนครหาดใหญ่ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น

แชร์