กระทรวงวัฒนธรรมโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับนายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ นำการแสดงศิลปะร่วมสมัยสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน สร้างสีสันบรรยากาศพิธีเปิดงาน “สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข”

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข” โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและโครงการสุขสยาม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เมืองสุขสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย” ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับชาติ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีคุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยามซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยขบวนเรือมงคล เพื่ออัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมตุ้ยบ่วยเต๊งเหนี่ยงขึ้นมาประดิษฐาน ณ โครงการเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม พร้อมทั้งจัดการแสดงมหัศจรรย์ต้อนรับ ตรุษจีน มั่งมีศรีสุข และการแสดงร่วมสมัย ในชื่อชุด “จีนปนไทย ปีกระต่ายตื่นรู้” โดยวงมรดกใหม่ผลิใบควบคุมวงโดยชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 และศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมจัดการแสดงฯในงาน “สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข” บริเวณ River Park และ เมืองสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม

แชร์