คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากสถานศึกษาหรือ ผู้สนใจนำนักเรียน นักศึกษาเข้าชม ติดต่อได้ที่นางเปรมฤทัย มโนทิพย์ เบอร์โทร ๐๖-๓๒๑๓-๐๔๘๘ (ในวันเวลาราชการ)

แชร์