คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกกำลัง จ. เชียงราย และทุกภาคส่วน เตรียมขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

#กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกกำลัง จ. เชียงราย และทุกภาคส่วน เตรียมขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 ในการนี้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงการดำเนินการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 – เมษายน พ.ศ. 2567 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนจัดงานดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายศิลปินไทย และต่างประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมฯ จะสร้างเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานกว่า 30,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 5 ล้านคน เกิดการจ้างงานกว่า 8,000 อัตรา รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็น Land Mark และจุดหมายปลายทางสำตัญของการท่องเที่ยวเขิงศิลปะระดับนานาชาติ เป็นศูนย์รวมสินค้าด้านศิลปะ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ อันดับต้นของประเทศด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ