คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วิทยากร บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ยอดแก้ว วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และประวัติและความสำคัญของวันฉัตรมงคล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๔ คน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ