คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม แสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันการเต้นนานาชาติ ๒๐๒๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ATOD International Dance Competition 2023 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Angela Jane Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช นายกสมาคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (ATOD) นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะครู ผู้ปกครอง และเยาวชนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันการเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑,๖๘๘ คน จาก ๒๑ เชื้อชาติ จัดการแข่งขันจำนวน ๙ วัน เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง รางวัลที่ ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย รวมประมาณ ๖๐๐ คน ตามประเภทการแข่งขัน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการนำศักยภาพของเยาวชนด้านการเต้นมาต่อยอดสู่การเผยแพร่ภาพลักษณ์ยังต่างประเทศตามนโยบาย One Family One Soft Power และยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนของชาติให้ใช้ความสามารถของตนสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ