คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และศิลปินจิตอาสา ร่วมจัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี”

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีพลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีประจำปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท และนายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

โดยโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี” เป็นความมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมด้วยคณะทำงานจิตอาสาอันประกอบด้วยนักแต่งเพลงนำโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี ๒๕๖๐ และศิลปินนักร้องที่เคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแผ่เรื่องราวพระราชกรณียกิจอันน่าประทับใจและทรงคุณูปการต่ออาณาประชาราษฎร์ชาวไทยและแผ่นดินไทยมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เพลง อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลทรงพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งทั้ง 10 บทเพลง

สามารถรับชมและรับฟังได้ทาง YOUTUBE ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://www.youtube.com/channel/UC3Yz29Mx_wvW-gWi7oGkXEg

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ