คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบปฏิทินเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอาภาภัทร จำปาทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบปฏิทินเก่า ซึ่งได้รับบริจาคจากบุคลากรและเครือข่าย เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัตรคำอักษรเบรลล์ ประกอบการเรียนการสอนให้กับบ้านเด็กตาบอดพิการต่อไป ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ