กาชาดคึกคัก ประชาชนเข้าร่วมชมการแสดงร่วมสมัย ณ สวนลุมพินี

กาชาดคึกคัก ประชาชนเข้าร่วมชมการแสดงร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำการแสดงบัลเลย์แจ๊ส จากสมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (ATOD) การแสดงบัลเลย์จากสถาบัน CSTD และดนตรีร่วมสมัย วง ASIA7 ซึ่งมีผลงานการแสดงที่น่าทึ่งในระดับนานาชาติ การันตีด้วยรางวัลมากมาย โชว์แน่นหน้าเวที ณ สวนลุมพินี
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด ๙ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย ได้แก่ การแสดงบัลเลย์แจ๊ส จากสมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (ATOD) การแสดงบัลเลย์จากสถาบัน CSTD และดนตรีร่วมสมัย วง ASIA7 ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมอำนวยความสะดวก กำกับดูแล และร่วมชมการแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เที่ยวชมงานกาชาดเป็นจำนวนมาก

แชร์