การตรวจเยี่ยมผลงานโครงการการ์ตูนร่วมสมัยสู้ภัยวิกฤตโควิด 19 ของนายเนติ พิเคราะห์ ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เดินทางตรวจเยี่ยมผลงานโครงการการ์ตูนร่วมสมัยสู้ภัยวิกฤตโควิด 19 ของนายเนติ พิเคราะห์ ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง และลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มศิลปิน เยี่ยมพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย ณ Chiangmai Art Museum และประติมากรรมหุ่นฟาง ณ บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง พร้อมทั้งเยี่ยมชมศิลปะและหัตถกรรมของชุมชน ณ วัดบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์