คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” (เป็นวันที่3)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 20.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” (เป็นวันที่3) โดยมี

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ

นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมตัดสินภาพถ่าย ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชิงเงินรางวัลกว่า 2,019,000 บาท พร้อม โล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครส่งภาพเข้าประกวดโครงการฯจำนวน 1,829 คน มีจำนวนภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 8,012 ภาพ แบ่งการพิจารณาตัดสินออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ประเภทบุคคลทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนสมัครส่งภาพเข้าประกวด : 1,056 คน จำนวนภาพ : 5,612 ภาพ

2. ประเภทนักเรียน / นักศึกษา มีลงทะเบียนสมัครส่งภาพ : 773 คน จำนวนภาพ : 2,400 ภาพ

แชร์