คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การบรรยายเรื่องกระบวนการและวิธีง่ายๆ เพื่อการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และแบรนด์จากชุมชนไปยังผู้บริโภค เฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 หัวข้อการบรรยายเรื่องกระบวนการและวิธีง่ายๆ เพื่อการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และแบรนด์จากชุมชนไปยังผู้บริโภค เฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

แชร์