คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมการคัดเลือกและตัดสินผลงานในโครงการ Mitsubishi Asian Children’s Bnikki 2019 – 2020

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2672 เวลา 10.00 น.
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกและตัดสินผลงานในโครงการ Mitsubishi Asian Children’s Bnikki 2019 – 2020 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น4 กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้มีเยาวชนส่งผลงานกว่า 500 ท่าน และทางสำนักงานฯจะประกาศผลในครั้งต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ