คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรพีพร คล่องธนาคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การมหาชนใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว
ชั้น๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์