คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยมี นางรพีพร คล่องธนาคม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์