คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดสรรการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 ณ ชุมชนบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์.
เพื่อพิจารณาคัดสรรผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดรอบแรก ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี. ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ในการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดและกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์ ณ ชุมชนบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

แชร์