คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยมีนางสาวพิมพกา โตวิระ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ