คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.การประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว) โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์