คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residence) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/ 2567

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residence) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/ 2567
โดยมีผู้บริหารฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ