การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์