คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก สาขาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2363

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก สาขาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2363 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์