คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ขับเคลื่อนและบริหารงานของกองทุนเป็นอย่างดีและได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณเนื่องในโอกาสหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่

แชร์