Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ข้าราชการ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์