คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการ และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงพื้นที่ ส่วนแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์