Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 6/2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 6/2566 โดยมี คณะกรรมการ ข้าราชการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์