คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ครั้งที่ 4/2567

นศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยคณะกรรมการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาการขอใช้พื้นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินสำหรับจัดนิทรรศการต่างๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ