คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการรับรองให้วิทยากลเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะร่วมสมัย (ศาสตร์มายากล) ครั้งที่ 1/ 2562

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น.
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาใน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ