คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม RBSS ชั้น ๒ อาคารเคี่ยนหง่วน ๓ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แชร์