คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารฯ และคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ