คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร้วมสมัย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร้วมสมัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์