คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แชร์