คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์