คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี”

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1 ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์