คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์