คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน ถวายพระสมัญญา แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน ถวายพระสมัญญา แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ปรึกษาคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์